Herstel het Reyersviaduct!
 
Français
English
Viaduc Reyers
Viaduc Reyers
Viaduc Reyers
Home Videos Petitie Documenten Over ons
Volg ons op Facebook

Afbraak Reyersviaduct?

Eind juli heeft Minister Pascal Smet de herstelwerken aan het Reyersviaduct stilgelegd en hij denkt er zelfs aan deze af te breken.

Er wordt geopperd dat de herstellingkosten viermiljoen euro’s zouden belopen ipv van de voorziene twee miljoen... daar waar de afbraak en de heraanleg van het kruispunt over 27 miljoen euro’s zou belopen!

Goed bestuur? In het voorjaar zijn alle verlichtingspalen vernieuwd, en onder het viaduct is er plaats gemaakt voor Cambio en Villo.

Veel bewoners verzetten zich tegen die overhaaste beslissing.
Onderteken onze petitie via https://14808.lapetition.be/
(in het Frans - vertaling hier).

Petitie tegen de overhaaste afbraak van het Reyersviaduct

Een catastrofe voor de bewoners.

Welke zijn de gevolgen?

  • Het zeer drukke verkeer (meer dan 30.000 auto’s per dag) wordt naar het rondpunt geleid, het welke nu al oververzadigd is. We kunnen ons dus verwachten aan stilstaand verkeer met nog meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en een moeilijk bereikbare buurt.
     
  • De weinige parkeerplaatsen moeten er ook aan geloven en er is nu al onvoldoende parkeergelegenheid.
     
  • Een deel van het verkeer zal noodgedwongen vluchtwegen  moeten  uitzoeken en daar ook de stilte verbreken. 
     
  • Kort samengevat, een waardevermindering van onze eigendommen en een onleefbare buurt, zoals reeds andere overbelaste lanen (bv. Generaal Jacques laan).

Een catastrofe voor Brussel

Het Reyers viaduct afbreken zou een enorme achteruitgang betekenen voor het Brussels Gewest en haar economie

Brussel is nu al één van de meest overbelaste steden van Europa. Dit genereert naast belangrijke tijdsverliezen die de bedrijven veel geld kosten, tevens een aanslag op milieu en volksgezondheid.

De helft van de mensen die in Brussel werkzaam zijn, hebben niet het geluk er zich een verblijf te kunnen betalen of er te genieten van een sociale woning en wonen dus noodgedwongen buiten de stad. Het openbaar vervoer is echter ontoereikend en de auto is hun enig alternatief om de stad te bereiken.

Met zijn 30.000 auto’s per dag, is de Reyerslaan één van de drukste verkeersaders van Brussels. Het Reyerskruispunt onder het viaduct is nu al volledig verzadigd. Het viaduct weghalen zou een ware catastrofe betekenen voor de mobiliteit en zou nog meer bedrijven uit Brussel doen wegvluchten.

Een kost en buitensporige vertragingen?

Een van de hoofdredenen van de meerkost van de herstellingswerken zijn de betonblokken aan het begin van het viaduct. Het zijn namelijk deze betonnen gewelven waar de premetro onder doorloopt, die in slechte staat zijn. Deze blokken moeten in ieder geval hersteld worden of men nu het viaduct afbreekt of niet! De afbraak van het viaduct is dus niet de oplossing van het probleem!

Begin september belopen de afbraakkosten over 11 miljoen euro’s, en nog een tientaal miljoen bij voor de voorlopige heraanleg van het kruispunt. Maar einde oktober spreekt al minister Smet van een totaal van 27 miljoen euro’s, m.a.w. bijna zevenmaal meer dan het herstellen van het viaduct.

Het zal dus nog een tiental jaren duren vooraleer we het einde van de werken zien. (België is China niet!). Ondertussen blijft het kruispunt een vuile boel met sterk verstoord verkeer.

De impactstudies en de plannen voor een definitieve heraanleg van het kruispunt zijn nog niet eens begonnen. Dit zou nog jaren kunnen duren, met nadien het opstarten van een nieuwe werf, met nieuwe overlast voor de wijk en het verkeer tot gevolg. Om van de miljoenen euro’s nog maar te zwijgen…

De alternatieven

Best zou het Reyersviaduct vervangen door een tunnel. Maar dit is helaas niet gemakkelijk, omdat dDe premetro loopt immers reeds onder het viaduct en in het midden van de laan.

Ondertussen, de enige juiste oplossing is dus zo snel mogelijk het viaduct herstellen,
en de reeds beraamde afwerking van de verkeerstunnel onder het Meiserplein uit te voeren
om de files op het Reyersviaduct te ontzien tijdens de spitsuren.

Onderteken onze petitie op https://14808.lapetition.be/ 

 Nederlandstalige vertaling hier

Contacteer het Comité Voor het Reyersviaduct