Herstel het Reyersviaduct!
 
Français
English
Viaduc Reyers
Viaduc Reyers
Viaduc Reyers
Home Videos Petitie Documenten Over ons
Volg ons op Facebook

Onze petitie voor het Reyersviaduct

Hieronder vind je de tekst van onze petitie,
die je kunt ondertekenen
op https://14808.lapetition.be.

Petitie tegen de overhaaste afbraak van het Reyersviaduct

NEEN aan de overhaaste afbraak van het Reyersviaduct

Er zijn er die profiteren van de vakantieperiode om een afbraak van het Reyersviaduct aan te bevelen onder het voorwendsel dat een herstelling 4 miljoen euro zou kosten in plaats van de voorziene 2 miljoen.

In tegenstelling tot wat zij beweren, zou dit een katastrofe betekenen voor de Reyerswijk. De 30.000 voertuigen die er dagelijks voorbijrijden zonder verkeerslichten zouden dan omgeleid worden naar het kruispunt Reyers-Roodebeeek-Diamant-Kerselaar, dat nu al verzadigd is.

Het resultaat zouden eindeloze files zijn die onze wijk ontoegankelijk maken, een toenemende luchtverontreiniging veroorzaken en een geluidsoverlast die die van het viaduct ruim overstijgt. Onze wijk, die nu al ontoereikende parkeermogelijkheden heeft, zou nog meerdere tientallen plaatsen onder het viaduct moeten afstaan, wat de handelaars afschrikt. De werken zouden jaren in beslag nemen en al die tijd zal onze wijk onleefbaar zijn. En zoals typisch is voor verkeersaders met zwaar verkeer (zoals de Generaal Jacqueslaan) zal dit een nefaste invloed hebben op de waarde van het vastgoed in de omgeving.

En wat ze ons ook “vergeten” te vermelden zijn :

 • De afbraak van het viaduct en de voorlopige herinrichting worden geschat op 17 miljoen euro, wat meer dan 4 maal duurder is dan een herstelling ! Hoe een dergelijke uitgave verantwoorden ?
   
 • Omwille van de tunnels naar de E40 blijft het even moeilijk om een traject voor fietsers aan te leggen als in de huidige situatie.
   
 • De lift voor de premetro, die momenteel in aanbouw is onder het viaduct, zou moeten verplaatst worden ... wat een verspilling van gemeenschapsgeld !
   
 • De 58 parkeerplaatsen onder het viaduct zouden verloren gaan, waarvan er 25 voorbehouden zijn aan gehandicapten, de Cambiodienst en andere.
   
 • De Villo-halte, nog maar pas aangelegd voor niet weinig geld, zou moeten verplaatst worden, met nog minder parkeerplaatsen voor gevolg. 
   
 • Een definitief inrichtingsplan moet nog bestudeerd worden ; en als dit ooit goedgekeurd wordt, herbeginnen de werken, met opnieuw overlast en bijkomende uitgaven van meerdere miljoenen euro. Dergelijk overhaast handelen lijkt ons niet redelijk.
   
 • En niet te vergeten zijn de duizenden automobilisten die zich dagelijks een weg zullen proberen te banen door de naburige wijken en door hun sluipverkeer daar de normale rust zullen verstoren.

Het viaduct belangt ONS ALLEN aan : de bewoners, hun buren en Brussel in het algemeen. 
De mobiliteit in Brussel mag niet louter bepaald worden door ondoordacht handelen van enkelingen. 
Vóór er een beslissing genomen wordt, moet er eerst een grondige studie gemaakt worden van alternatieven, hun kost en de impact op de Reyerswijk en de mobiliteit in Brussel, desnoods met een volksraadpleging of een referendum.

Dit zal jaren in beslag nemen. Tot dan blijft ons standpunt :

Het Reyersviaduct is het “minste kwaad” : 
laat ons dus eisen dat het zo snel mogelijk hersteld wordt!

Petitie tegen de overhaaste afbraak van het Reyersviaduct

BELANGRIJK:

Zodra je onze petitie op https://14808.lapetition.be/ ondertekend hebt, ontvang je een bevestigingsmail vanwege lapetition.be.

Gelieve de link in deze email aan te klikken om je ondertekening definitief te maken.
Mocht je deze bevestiging niet ontvangen, kijk dan of je hem niet vindt in je “ongewenste mails” of “spam” inbox.

Onderteken onze petitie op https://14808.lapetition.be/ 

 Nederlandstalige vertaling hier

Contacteer het Comité Voor het Reyersviaduct